بالانس دمپر

این نوع دمپر جهت اتاق های ژنراتور و تخلیه هوا مورد استفاده قرار میگیرد.

محل نصب : اتاق ژنراتور