دریچه برگشت اتاق عمل

موارد مصرف : این نوع دریچه جهت مکش هوای داخل اتاق به بیرون مورد استفاده قرار میگیرند.

جنس : آلومینیوم

رنگ : الکترواستاتیک