دریچه خطی صفر درجه

کاربرد: این دریچه ها جهت هوای رفت وبرگشت در طول بسیار بلند می باشند و قابل نصب بر روی دیوارو سقف به صورت دکوراتیو نیزهستند.

جنس : آلومینیوم

رنگ : الکترواستاتیک

موارد مصرف : مسکونی. اداری. تجاری.مکان های لوکس به صورت دکوراتیو.