دریچه دیواری یک طرفه

کاربرد : این نوع دریچه جهت هوای رفت مورد استفاده قرار میگیرد.

جنس : آلومینیوم

رنگ : الکترواستاتیک

موارد مصرف : ساختمانی. اداری. تجاری. بیمارستانی