دریچه زیرفن کوئل گل سقفی دوهوادهی

کاربرد : این نوع دریچه جهت برگشت هوا ودسترسی به فن کوئل و داکت اسپیلیت میباشد.

جنس : آلومینیوم

رنگ : الکترواستاتیک

موارد مصرف : در کلیه مکانهایی که در آن فنکوئل استفاده شد.