دریچه های آرمسترانگ

کاربرد : این دریچه ها در سقف های تایل با ابعاد ۶۰*۶۰ و ۳۰*۳۰ مورد استفاده قرار میگیرند.

جنس : آلومینیوم

رنگ : الکترواستاتیک

موارد مصرف : تجاری. اداری