دمپر ضد حریق با فیوز حرارتی

این نوع دمپر جهت جلوگیری از انتقال حریق در مسیر کانال است که قابل استفاده با فیوز حرارتی یا فیوز موتوری میباشد.

محل نصب : بین کانال