دمپر کانال چرخ دنده ای آلومنیومی

این نوع دمپر جهت تنظیم هوای کانال رفت و برگشت میباشد.

محل نصب : بین کانال