×

جزئیات خود را فراموش کرده‌اید؟

پروژه های انجام شده

لیست پروژه های انجام شده به تفکیک

داروسازی

*سرم سازی سوها

 *داروسازی اکسیر

 *داروسازی جابربن حیان

 *داروسازی ابوریحان

 *داروسازی وسرم سازی رازی

*روزداروی شرق

*داروسازی آریوژن زیست دارو

*روزداروغرب

*مصون دارو

* زیست دارودانش

*داروسازی کوثر

*داروسازی لقمان

*داروسازی دی میبد

*داروسازی روناک

*داروسازی طب افزارالماس یزد

*داروسازی سیناژن

*مرکزرشدواحدهای فراورده های دارویی

*داروسازی ایران ناژو

*شیمی دارویی داروپخش

*انستیتیوپاستورایران

*تولیددارو

*داروسازی آفاشیمی

*داروسازی شفافارمد

*داروسازی آتی فارمد

*داروسازی سبحان

*داروسازی تماد

*داروسازی امین

*داروسازی زیست تخمیر

*داروسازی تهران شیمی

*داروودرمان سلفچگان

*هگمتان داروی غرب

*داروسازی خوارزمی

*داروسازی داروپخش

*مرکزملی علوم وفنون لیزر ایران

 

بیمارستانی

*بیمارستان98 تختخوابی اقلید

*بیمارستان68 تختخوابی لردگان

*بیمارستان شهیدبهشتی قم

*بیمارستان امام جعفرصادق هشتگرد

*بیمارستان قائمشهر

*بیمارستان پارس

*بیمارستان انصاری

*بیمارستان قشم

*بیمارستان همدان

*بیمارستان خمینی شهر

*بیمارستان اسلام آبادغرب

*بیمارستان سیرجان

*بیمارستان ایلام

*بیمارستان هشتگرد

*یمارستان بروجرد

*پروژه بیمارستانی تأمین اجتماعی مریوان

*بیمارستان300 تختخوابی کرج

*بیمارستان200 تختخوابی ورامین

 

کارخانه ها

*کارخانجات جمکو

*کارخانجات کرمان موتور

*کارخانجات ایران خودرو

*سالن های رنگ ایران خودرو

*گروه صنایع شهیدباقری

*پروژه ایستگاه های اتلین غرب

*شرکت واگن سازی تهران

 

 

دانشگاه ها

*دانشکده هنردانشگاه سمنان

*دانشکاه حصارک کرج

*دانشگاه سهندتبریز

*دانشکده بهداشت دانشگاه تهران

 

 

 

 

 

ایستگاه مترو

*ایستگاه متروآزادی

*ایستگاه متروپیروزی

*ایستگاه مترودانشگاه شریف

 

 

 

 

 

نیروگاه

*نیروگاه آبادان

*نیروگاه زنجان

 

 

 

 

مسکونی

*پروژه مسکونی اکباتان

*پروژه مسکونی 100واحدی کرمان

*پروژه مسکونی آزادگان

*پروژه لوح فشرده پارس دیسک

*پروژه سامان ماهواره

*مجتمع200 واحدی مهماندوست

*برجهای مسکونی هرمزان

*برجهای مسکونی مهستان

*برج مسکونی صدگل

*مجتمع مسکونی کشتیرانی

*مجتمع مسکونی کارکنان بیمه

 

اداری و تجاری

*گنجینه اسنادملی

*بانک ملی مراکزاستانها

*شرکت نفت اهواز

*پروژه اجلاس سران کشورهای اسلامی(بخشی)

*پروژه مجلس شورای اسلامی(بخشی)

*پروژه سالن های شرکت نفت سرخس

*پروژه اداری- تجاری سلمان مشهد

*مجتمع اداری- تجاری کرمان

*مجتمع اداری تجاری شمس مشهد

*مجتمع تجاری نورزنجان

*مجتمع تجاری سینا

*ساختمان شهرداری منطقه 3

*ساختمان مرکزی وزارت امورخارجه

*ادارات مرکزی بندرشهیدرجائی

*کتابخانه بم

*پارکینگ طبقاتی شهرداری کرج

*مجموع ورزشی شهیدشیرودی

بالا