دمپر پشت دریچه هفت و هشتی

جهت نصب بر روی دریچه های چهارگوش رفت و برگشت…

دمپر پشت دریچه موازی

جهت نصب بر روی دریچه های چهارگوش رفت و برگشت…

دمپر پشت دریچه موازی

جهت نصب بر روی دریچه های چهارگوش رفت و برگشت…

دمپر کانال چهارگوش با پره های V شکل

جهت تنظیم هوای کانال های رفت و برگشت

دمپر هوابر

جهت انتقال هوا از کانال های بدون تکاف

دمپر نیم صفحه

جهت نصب بر روی دریچه های گرد و تنظیم هوای…

دمپر کانال گرد با فلنچ و بدون فلنچ

جهت تنظیم هوای کانال های رفت و برگشت

دمپر کانال چهارگوش با پره های موازی

جهت تنظیم هوای کانال های رفت و برگشت

دمپر کانال چرخ دنده ای آلومنیومی

جهت تنظیم هوای کانال رفت و برگشت

دمپر ضد حریق با فیوز حرارتی

جهت جلوگیری از انتقال حریق

دمپر پروانه ای

جهت نصب بر روی دریچه های گرد و تنظیم هوای…

بالانس دمپر

جهت اتاق های ژنراتور و تخلیه هوا