دریچه خورشیدی

موارد مصرف : این دریچه ها مناسب جهت فضای کلین…

دریچه های آرمسترانگ

در سقف های تایل با ابعاد 60*60 و 30*30

دریچه خورشیدی

جهت فضای کلین روم .مکان های اداری و تجاری