درب بازدید با قفل کابینتی

کاربرد : جهت بازدید ودسترسی به تاسیسات و برق مورد استفاده قرار میگیرند.

جنس : آلومینیوم

رنگ : الکترواستاتیک

موارد مصرف :در کلیه مکان های ساختمانی مورد استفاده قرار میگیرند.